Teated

ÕPPEJUHI KONKURSS

Lümanda Karu- Kati Lasteaed võtab konkursi korras tööle 0,5 ametikohaga õppejuhi.

Tööülesanded: Lasteaia õppe-ja kasvatustöö juhtimine; HEVKO töö- erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöö koordineerimine koostöös tugispetsialistide ja rühmameeskonnaga; lasteaia kodulehe administreerimine.

Kandidaadilt ootame väga head koostöö-, suhtlemis- ja probleemilahendusoskust; õpi- ja otsustusvõimet; algatusvõimet ja järjepidevust; vastutustunnet, korrektsust ja täpsust.

Omalt poolt pakume ühtehoidvat ja heatahtlikku meeskonda;
toetavat töökeskkonda; põnevat ja mitmekesist tööd; võimalust panustada lasteaia arengusse ja edusse; paindlikku tööaega; erialast enesetäiendust ja head võimalust eneseteostuseks; toetavat piirkonna kogukonda.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lasteaia, Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93301 või e-posti aadressil lumanda.lasteaed@saare.edu.ee 19. veebruariks, 2024.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Täiendav info tel. 58860833 või 58150025.