Teated

ÕPPEJUHI KONKURSS

Lümanda Karu- Kati Lasteaed võtab konkursi korras tööle 0,5 ametikohaga õppejuhi.

Ootame Sinult avatud ja sõbralikku suhtlemisoskust, head koostöösoskust, õpi- ja otsustusvõimet, algatusvõimet ja järjepidevust, vastutustunnet, korrektsust ja täpsust.

Vajalikud on kõrgharidus, pedagoogilised- ja juhtimiskompetentsid ja oluline on ka eelnev töökogemus alushariduse valdkonnas.

Tööülesanded on lasteaia õppe-ja kasvatustöö juhtimine, HEVKO töö- erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöö koordineerimine koostöös tugispetsialistide ja rühmameeskonnaga, lasteaia kodulehe administreerimine.

Omalt poolt pakume ühtehoidvat ja heatahtlikku meeskonda,
toetavat töökeskkonda, põnevat ja mitmekesist tööd, võimalust panustada lasteaia arengusse ja edusse, erialast enesetäiendust ja head võimalust eneseteostuseks ja  toetavat piirkonna kogukonda.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93301 või e-posti aadressil lumanda.lasteaed@saare.edu.ee 5. augustiks, 2024.

Tööleasumise aeg 19. august, 2024

Täiendav info tel. 58860833 või 58150025.