Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2021/2022 õppeaastal

Liis Kaal
Väikeste Mõmmikeste rühma esindaja, hoolekogu esimees, e-post: liiskaal@gmail.com, tel.nr. 56471726

Sandra Mõttus
Suurte Mõmmikeste rühma esindaja, hoolekogu aseesimees

Anni Roost
Jänkukeste rühma esindaja, hoolekogu protokollija

Triin Hendrikson
Pedagoogide esindaja

Maarja Pildre
Saaremaa vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökord on leitav Riigu Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002