Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2023/2024. õppeaastal

Liis Kaal
Hundikeste rühma esindaja, hoolekogu esimees, e-mail: liiskaal@gmail.com

Iti Teller
Mõmmikeste rühma esindaja

Merle Simmer
Jänkukeste rühma esindaja, hoolekogu aseesimees

Külli Kärm
Pedagoogide esindaja

Meelis Kaubi
Saaremaa vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökord on leitav Riigu Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Hoolekogu protokollid nähtaval ELIISi keskkonnas.