Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2020/2021 õppeaastal

Kätlin Kallas
Hoolekogu esimees, Mõmmikeste rühma esindaja
E-post: katlin.kallas@gmail.com

Anni Roost
Jänkukeste rühma esindaja

Merle Õunap
Pedagoogide esindaja

Maiu Raun
Saaremaa vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökord on leitav Riigu Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002