Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

Liis Kaal
Jänkukeste rühma esindaja, hoolekogu esimees, e-mail: liiskaal@gmail.com

Iti Teller
Mõmmikeste rühma esindaja, hoolekogu aseesimees

Margit Kuus
Hundikeste rühma esindaja, hoolekogu sekretär/protokollija

Külli Kärm
Pedagoogide esindaja

Maarja Pildre
Saaremaa vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökord on leitav Riigu Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002