Kiusamisest vaba lasteaed

Kiusamisest vaba lasteaed

Programmi lühitutvustus:

Kiusamisest vaba lasteaed programmi eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt. Eestis veab projekti alates 2010 aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

  1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
  2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
  3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
  4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Projektil kolm sihtgruppi: lasteaia personal, lapsevanemad ja lapsed. Lilla värv karudel sümboliseerib tolerantsust ehk sallivust. Ei võidelda millegi vastu vaid keskendutakse rõõmsa koosolemise poolt kogu grupile. Ei pea olema kõigiga sõber, ent tuleb olla kaaslastega sõbralik. Tegeldakse igasuguse negatiivse käitumisega.

·Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. Kiusamine näitab grupi madalat käitumiskultuuri. Kiusamise viisid võivad poistel ja tüdrukutel olla erinevad, poistel rohkem nähtav, tüdrukutel varjatum kiusamine. Kahe lapse vaheline konflikt tuleb lahendada teiste ees, mitte eemal. Lapsed peavad ise lahendusi pakkuma. Kui keegi käitub halvasti, tuleb käsi ette panna ja öelda LÕPETA või STOP.

·Kiusamise grupid: ohver, kiusajad, kiusver- on ohver ja kiusaja, kaasajooksikud, passiivsed pealtvaatajad, kaitsjad. See ei ole kaebamine, kui laps räägib, mis halba teine tegi.

·Hommikuringid üks kord nädalas Karude koosolekutena, kus alustuseks tervitussalm, arutelu, kuidas on läinud, teemakaart, kus iga laps saab rääkida ja massaaž˛ jutu või luuletuse järgi, lapsed paarides. Massaži eesmärk on kogeda meeldivat puudutust.

Rühmas võib laps võtta karu igal ajal korvist välja, karudel võivad olla nimed ja mingi kindel tunnusmärk. Kui laps lõpetab lasteaia, saab ta karu endaga kaasa.

Toetavateks tegevusteks kirjanduspalad, kunstitegevused, situatsioonimängud, pildid, tarkused. Kokkulepitud päeval võiksid kõik planeeritud tegevused olla teemaga seotud või nädalateemaga seostatud. Lastekoosolekud kajastuvad nädalaplaanis, rühmapäevikus ning õppeaasta tegevuskavas ja eesmärkides.

5 olulist nõuannet vanemale:

  1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.
  2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
  3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
  4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.
  5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.