Arenguvestlus

Arenguvestlus

Arenguvestlus lapsevanematega lapse arengu teemal toimub üks kord õppeaasta jooksul, koolieelikute vanematega oktoobris- novembris, nooremate laste vanematega märtsis- aprillis.
Arenguvestluse keskmes on laps, kelle areng turvalises keskkonnas on oluline nii lapsevanematele kui õpetajatele.
Arenguvestlus aitab luua ja hoida häid koostöösuhteid lasteaia ja kodu vahel.

Arenguvestluse eesmärgid:

  • Anda vastatstikust tagasisidet lapse arengust.
  • Ennetada võimalikke kasvatus- ja arenguraskusi.
  • Selgitada välja lapsevanema ootused lapse arengu, lasteaiaõpetaja töö ja lasteaia kohta.
  • Hinnata lasteaias toimunud õppe- ja kasvatustegevuse tulemusi.
  • Kavandada mõlemapoolselt edasised tegevused lapse arengu toetamisel.
  • Õppida last ja lapsevanemat paremini tundma- milline on laps kodus, milline on ta iseloom, harjumused ja huvid.
  • Saavutada usaldus- ja partnerlussuhe lapsevanemaga.

Hea koostöö ja usaldus lasteaia ja kodu vahel on lapse arengule parim!