Lapsevanemale

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00- 18.00.

Lapsevanema kulud

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57:
https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 

Lasteaias lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruseks 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta. Õppekulu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna. Õppekulu kuulub vanema poolt täies ulatuses tasumisele olenemata lapse kohal käidud päevade arvust. Õppekulu maksuvaba kuu on juuli. Pere teise lapse osas katab lapsevanem 50% õppekulust. Alates pere kolmandast lapsest lapsevanemad õppekulu katmises ei osale.
Lasteaia toidupäeva maksumuseks on 1,80 eurot päeva kohta, millest lapsevanem tasub 1 euro kohaloldud päeva kohta.

Lasteaia koha taotlemine

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile. 

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

https://haridus.saaremaavald.ee

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.