Õppetegevus

Õppeaasta teema ja eesmärk

2020 – 2021 õppeaasta teema on MÄNGULT JA PÄRISELT.

“Tervis rõõmsa tuju loob,
päike naeru põue toob.”

Üldeesmärk: Laps kujundab oma terviseteadlikkust läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste.