Õppetegevus

Õppeaasta teema ja eesmärk

2022 – 2023 õppeaasta teema on ISE

Õppeaasta moto: Õpin, harjutan ja juba oskangi ISE

Õppeaasta üldeesmärk: Lastele on loodud võimalused ja sobiv keskkond praktiliste igapäevaelus vajalike oskuste omandamiseks.