Õppetegevus

Õppeaasta teema ja eesmärk

2021 – 2022 õppeaasta teema on TARKUS TULEB TERAKAUPA

Üldeesmärk: Laps õpib ja kogeb erinevates õpikeskkondades kaasaegsete õppemeetodite toel.